Werkwijze

Iedere opdracht is anders. Iedere situatie is anders. Daarom vinden wij het belangrijk om, in samenwerking met de klant, de wensen en vragen duidelijk te krijgen. We doorlopen daarbij het volgende traject:

  • Allereerst vindt een vrijblijvend kennismakings- en intakegesprek plaats, waarin vraagverheldering centraal staat.
  • Na het intakegesprek wordt de vraag vertaald in een voorstel. Dit voorstel bevat de doelen en resultaten, alsook de aanpak, planning en een gedetailleerd kostenvoorstel. Afhankelijk van de situatie kan een tweede intakegesprek plaatsvinden en kunnen eventuele aanpassingen in het voorstel worden opgenomen.
  • Vervolgens vindt de uitvoering plaats. Tijdens dit traject zijn er regelmatig contactmomenten waarin niet alleen de voortgang, maar ook belangrijke observaties teruggekoppeld worden.
  • De activiteiten worden afgerond met een evaluatiegesprek waarin het resultaat en de samenwerking centraal staan. Ook komen in dit gesprek eventuele vervolgstappen aan de orde.
  • Na verloop van tijd vindt een gesprek plaats over de effecten van het traject op de langere termijn.

Van Tendanse kunt u altijd verwachten dat we duidelijk zijn in onze communicatie en daarnaast praktisch en resultaatgericht te werk gaan door doelen concreet en haalbaar te maken.